• Uvod
    Mezinárodní doprava Tomáš Drga

Velkoobjemová přeprava a autodoprava Zlín

Firma je provozována fyzickou osobou Tomáš Drga. Činnost byla zahájena 1.4.2013 jako nástupce otce pana Josefa Drgy, který mezinárodní dopravu Zlín provozoval od roku 1998. Navazujeme na zkušenost z let minulých a nepovažujeme se proto za novou společnost. Specializujeme se především na Německo a Švýcarsko, potažmo západní Evropu. Neustále modernizujeme dopravní techniku, kdy starší vozy nahrazujeme modernějšími a ekologičtějšími vozy.

Dokážeme rychle reagovat na potřeby našich zákazníků. Dodržujeme termíny automobilového průmyslu. Všichni řidiči jsou pravidelně školeni. Stálí zaměstnanci jsou zárukou kvalitních služeb a férového jednání společnosti. Nulová fluktuace zaměstnanců je toho příkladem.

Dodržujeme všechny předpisy, nedopouštíme se nekalých praktik. Samozřejmostí je pojištění firmy (kompletní pojištění vozidel, řidičů, pojištění firmy, pojištění nákladu).

020
092
9
Z10
002
004
006
Z11